Alla förtjänar en dos anställningstrygghet

Svante säwén

Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet, med ett förflutet på en Centerlista, fick gå i veckan. Hon föll på goda grunder för dålig kontroll över den interna representationen i verket. Småföretagare i verkets nätverk har rasat över hur olika deras villkor är jämfört med de tjänstemän som är satta att gynna företagandet, och de flesta medborgare håller med.

Den kritiken har, uppmuntad av såna som kristdemokraten Mats Odell och Svenskt Näringslivs Stefan Fölster, lyfts till att gälla hela verkets jobb. Den frågan ska förstås diskuteras. På andra håll, som i Sundsvall, har ju de borgerliga en väldig tilltro till de tjänstemän man på kommunal nivå tillsatt för dessa frågor. Det är en farlig övertro.

Men kritiken gäller också de villkor som avsatta generaldirektörer får. det vill säga att den som sparkas inte ramlar hårdare än att de får behålla lön och förmåner för den tid som återstår av förordnandet.

Fast alla har ju inte misskött sig. Några har påverkats av att deras verk lagts ner. Och även den som misskött sig har förmodligen i de allra flesta fall kvaliteter som går att utnyttja till andra arbetsuppgifter.

Så kraven på att de ska sparkas är rätt överdrivna och sprungna ur en folklig misstro mot all makt snarare än av saklig kritik. Det är faktiskt inte så dumt att det finns ett system som gör att verkschefer kan bytas ut på detta relativt enkla sätt.

I SvD Näringsliv motiverar departementsrådet Clas Lindberg systemet med att dessa statliga chefer till skillnad från vanliga anställda går på visstidskontrakt. Och tryggheten att inte kunna sägas upp är då en kompensation för detta.

Stödet för det skydd fasta anställningar ger är starkt. Det finns egentligen bara en hake. Tänk så många ungdomar som i dag inte har den tryggheten. Tänk så många som slängs runt i vikariesvängen och som tvingas vänta på tillfälliga jobberbjudanden via sms. Men det problemet löses inte genom att andra ges ett sämre skydd. Här behövs en stärkt arbetsrätt.

Sen är det väl ödets ironi att Aftonbladet kunnat avslöja att också det näringsdepartement under Annie Lööf (C), som sparkade generaldirektör Christina Lugnet också haft vidlyftig intern representation. Lööf lär klara sig, i varje fall till valet, men risken är förstås att det göder ett politikerförakt som slår mot alla politiker.

fall

tVå

...där även befogad kritik kan göda populism:

Byta fokus

1En del politiker försöker nu byta fokus. Det gäller inte minst borgerliga politiker som i dag ogärna tar ansvar för att de styrt i snart sex år.

Alla över en kam

2Risken är att alla ungdomspolitker dras över en kam när SSU Piteå gör fel. Risken är att Annie Lööfs representation göder kritiken av alla politiker.

Tillväxt. Generaldirektören för tillväxtverket fick gå på grund av dålig kontroll över intern representation. Men nu visar sig även Näringsdepartementets krognotor vara väl vidlyftiga i förhållande till reglementet.FOTO: sCANPIX

Dela
  • +1 Intressant!