Jägareförbundet positiva till nya jakttider

Regeringen har beslutat om nya jakttider som träder i kraft kommande jaktår. Svenska jägareförbundet har länge efterlyst nya jakttider och från förbundet hörs nu positiva klanger.

– Vi är nöjda. Vi har lagt ner mycket arbete på att med biologiska skäl och sakliga grunder argumentera för utökad jakt på vissa arter. Det känns bra att regeringen tar till sig våra argument, både vad gäller utökad jakt och vad gäller att behålla jakten på arter som andra organisationer velat avskaffa, säger riksjaktvårdskonsulent Hans von Essen.

De nya jakttiderna ser ut så här, skriver tidningen Svensk jakt:

Dovhjort

I dovhjorts täta län, det vill säga Sörmland, Östergötland, Västra Götaland, Örebro, Kalmar och Skåne upphävs fredningen av hind under brunstperioden 21 oktober–15 november. Vidare upphävs begränsningen av jaktform under perioden, vilket innebär att det blir tillåtet att under brunstuppehållet fälla hind och kalv som kommer framför hund.

Kronhjort

Det blir tillåtet att använda hund vid jakt efter hind och kalv från och med 1 oktober.

Rådjur

Vårjakt på råbock blir tillåten i hela Västerbottens län. Tidigare har vårbocksjakt varit tillåten i två av länets kommuner, Nordmaling och Umeå.

Älg

Länsstyrelser i län som har gräns mellan september- och oktoberjaktområden får besluta om jakttiden.

Det innebär att älgskötselområden som sträcker sig över länsgränser nu får en enhetlig jakttid, och inte som tidigare där vissa jaktlag haft jaktstart i september, medan andra lag i samma område fått inleda sin jakt först i oktober.

Rödräv

Jakttiden på räv förlängs i Älvdalens kommun och avslutas den 15 april i stället för 31 mars. Detta eftersom föryngringstiden på grund av klimatskäl inträffar senare i Älvdalen än i övriga delar av Dalarnas län.

Knipa, storskrake, vigg

Jaktslutet samordnas för alla tre arterna till den 31 januari. Tidigare har jaktslut för vigg varit 31 januari, för knipa och storskrake 30 november i inlandet respektive 31 januari i kustområdena.

Ringduva

Jakten på ringduva tidigareläggs i Skåne, Blekinge och Halland med två veckor, vilket innebär premiär den 16 augusti.

Vitkindad gås (skyddsjaktbeslut)

Vitkindade gäss som förekommer vid fält med oskördad gröda i södra Sverige får jagas för att förebygga skada 21 augusti–15 november. Tidigare avslutades skyddsjakten 30 september.

Grågås (skyddsjaktbeslut)

För att förebygga skada får grågås som uppträder vid fält med oskördad gröda eller orsakar sanitär olägenhet jagas hela jaktåret, 1 juli–30 juni. Det innebär att grågåsen omfattas av samma skyddsjaktregler som gäller för kanadagåsen.

I övriga fall är jakttiden som tidigare:

Dela
  • +1 Intressant!