Jägarna säger nej till obligatorisk skjutträning

ÖVNING GER FÄRDIGHET. Det är nog de flesta överens om. Men Jägare-förbundetbeslöt vid sin förbundsstämma, att övningsskyttet för kula och hagel fortfarande ska vara fri-villigt.

– Nej, någon obligatorisk skjutträning vill vi inte ha. Svenska jägareförbundet avfärdar kravet på att obligator­iskt övningsskytte för kula och hagel ska införas.

Frågan har diskuterats länge och krav om träning inför jakten har rests från olika håll. Förbundet tycker att det är viktigt med skjutträning, men man anser att det ska bygga på frivillighet.

Många jaktlag har lagt in skjutträning som ett givet moment inför jakten och det gäller framför allt inför älgjakten. Man samlas på skjutbanor och avlägger prov för både kula och hagel. Men det har alltid byggt på frivillighet. Och så ska det fortsätta att vara, tycker Jägareförbundet.


Krav för björnjakt

Däremot, vilket förbundsstämman beslutade, ska det vara krav på att alla skott som avlossas mot målet i det så kallade björnpasset ska vara träff för att skytten ska bli godkänd.

Björnjakten har blivit allt vanligare i vårt land, och kravet på jägare som aktivt deltar i björnjakt är stort. Alla ska som jagar björn ska alltså delta i ett skjutprov med godkänt resultat.

Sundsvall västra jaktvårdskrets, som leds av ordförande Lars-Håkan Spjuth, Tuna, har fått gehör för ett par motioner, som man riktade till förbundsstämman, som hölls den 5–6 maj.


Bild- och filbank

Sålunda fick kretsen igenom sin motion om att Jägareförbundet ska lägga upp en bild- och filbank som jaktvårdskretsarna kan använda på sina hemsidor.

Sundsvalls västra jaktvårdskrets fick även ja för önskemålet om att få tillgång till förbundets medlemmars e-postadresser.

Från samma krets fördes också fram önskemålet om att jaktvårdskretsarna i landet ska få vistas på förbundets kurs- och kansligård Öster Malma till reducerat pris, vilket styrelsen för förbundet redan har infört, varför Sundsvalls västra jaktvårdskrets också har fått gehör för detta.


Samma avgift överallt

En viktig fråga för medlemmarna i förbundet är medlemsavgiften. Årsstämman har nu spikat, att det ska vara lika avgift för alla länen. Från den 1 juli 2012 införs den nya avgiften, som ser ut så här:

• Fullbetalande medlem med tidningar, försäkringar och andra medlemsförmåner betalar 600 kronor per år.

• Ungdomar betalar 300 kronor per år fram till det man fyllt 25 år.

Alla som betalar medlemsavgift får också de tidningar som förbundet ger ut. Men de som inte vill ha tidningarna kan avsäga sig dem, men utan att medlemsavgiften därför kommer att sänkas.

Dela
  • +1 Intressant!