Nya villebråd kommer in i våra jaktmarker

Jakt på både vildsvin och hjort kan bli en verklighet även i våra trakter om bara några år.I rasande takt har vildsvinen förökat sig i södra Sverige och arten breder ut sig allt längre upp i landet. Nu finns exempelvis vildsvin i Gästrikland och enstaka djur har setts också i Hälsingland.

– Faktum är att något vildsvin också har varit inne i Medelpad och sedan vänt, säger Stefan Eriksson, Njurunda, kretsledare för Jägareförbundet, region Mitt.

Dovhjort och kronhjort

Också hjortstammen breder ut sig allt längre norrut. Vi menar då dovhjort och kronhjort, eftersom såväl rådjur som älg och ren räknas in i arten hjort- ar.

– Mycket tyder på att hjortar håller på att etablera sig i våra regioner. Det betyder nya arter för jägarna i Norrland, säger Stefan Eriksson.

Visst finns det jägare i vårt län som skulle se det som intressant att få jaga vildsvin i våra trakter. Men de flesta vill helts undvika att få in arten till länet.

Bökar och förstör

– Vildsvinen är otroliga på att böka och förstöra marker. Det går in i trädgårdar och förstör, och det är inte så roligt att gå till skogs och möta ett vildsvin, säger Stefan Eriksson.

En fara i trafiken

– Dessutom har vildsvinen blivit en riktig trafikfara. Mycket ofta är vildsvinen inblandade i trafikolyckor i de södra landskapen som Skåne och Småland, så det är ingen art som man vill ha in i vårt landskap, säger Stefan Eriksson.

Det som gjort att vildsvinen ännu inte etablerat sig i Norrland är de snörika vintrarna. Vildsvinen har svårt att klara sig när snön ligger djup. De kommer inte åt föda och har svårt att ta sig fram i snön.

– Vi får se ifall vintrarna fortsätter att stoppa vildsvinens utbredning till våra trakter, påpekar Stefan Eriksson.

Utrotades på 1600-talet

Vildsvinen har funnits i Sverige sedan stenåldern. På 1600-talet utrotades arten, men återinplanterades på Öland 1723. Sedan dess har det förekommit mindre grupper av vildsvin i vårt land.

1987 upptäcktes en grupp av 100-talet vildsvin i Sörmland och detta fick riksdagen att besluta om att vildsvinet ska få finnas i våra marker, som en naturligt inslag i vår fauna.

150 00–300 000 svin

I dag finns en stam på mellan 150 000–300 000 vildsvin i Sverige.

Vildsvin jagas med klass 1-vapen och med enpipiga hagelgevär.

Dovhjort och kronhjort upplevs som intressantare av jägarkåren. De jagas för såväl köttet som skinnet. Även hornen intresserar jägarna. Dessa hjortdjur lever framför allt i skogsområden.

Dela
  • +1 Intressant!