Stugvärmen lockar mössen inomhus

Oktober är den månad då många slår igen sina sommarstugor. Kyliga vindar, regn och ett kvällsmörker som kommer allt tidigare på dygnet ju längre in i månaden man kommer. Men det finns djur som väntar på att få ta över utrymmet. Skogsmössen ser oktober månad som en vädermässigt ruggig månad och söker sig då in i stugor som står tomma.

Nu är det inte bara tomma sommarstugor som skogsmössen flyttar in i. Även i bebodda hus på landsbygden och i städer flyttar skogsmöss in ifall de hittar ingångsvägar. I år sägs det bli gott om skogsmöss vilket gör att det kan bli en hel del besök av dem i inomhusmiljö.

Klassiskt är att mössen tar sig in i sommarstugor och tomma torpstugor via avloppsledningar som ligger under diskbänken. Ofta är hålet för avloppsröret för stort borrat vilket gör att möss lätt kan passera via röret. I springor kring ventilationsnät kommer de också in. Små skogsmöss är duktiga klättrare.

Många gör i ordning sina sommarställen innan de stänger igen för säsongen och då håller man både fönster och dörrar öppna. Möss kan lätt smita in utan att man upptäcker dem och får sedan fritt spelrum när man åkt ifrån stugan.


Söker värme

Vad som lockar möss att försöka ta sig in i stugor och i bebodda hus är värme som strålar ut. Mössen dras till de varmare områdena kring ett hus. Känner de också lukt av mat så är det en starkt bidragande orsak till att mössen tar sig inomhus.

I mellersta Norrland är det framför allt den större skogsmusen som tar sig in. Den har en spetsig nos och har större ögon än sorken. Arten har också stora öron och en mycket lång svans. En större skogsmus kan bli mellan 90 och 130 centimeter lång. Ovansidan av kroppen är brungul och undersidan är vit.

Hittar skogsmössen kläder packade i kartonger på vindar så är det ett perfekt ställe för att mössen att skapa boplats där man också föder ungar. Honan föder upp till fyra kullar varje år och i medeltal är det fem ungar som föds varje gång.

Skogsmössen känner av när vårvärmen kommer. Då flyttar de ut ur husen och söker sig till skogs. Under sommarhalvåret ser man mössen främst i skogsmiljö. De lever då av frön, frukter, nötter och knoppar. Dock stannar husmusen, som numera är sällsynt, kvar inomhus året om.

Hur ska man då stoppa mössen från att komma inomhus? Jo, man ska täta alla hål där mössen förväntas kan komma in. Tänk på att de kan ta sig in i riktigt små hål. Man ska heller inte stapla ved mot husväggen, vilket hjälper mössen att klättra högt och att hålla sig undan från att ses. Även buskar och träd intill husväggar används av möss för att klättra.


Håll rent

Man ska se till att inte matrester ligger framme och lockar. Under ett fågelbord ska man också hålla rent så att det inte lockar fram mössen. Kläder som är packade i kartonger ska helst stå på hyllor.

Många sätter ut råttfällor för att fånga möss och råttor. En del sätter ut gift. Möss som dödas av gift kan sprida obehagliga lukter ifall de lägger sig och dör i en husvägg.

Dela
  • +1 Intressant!