Viltolyckorna ökade det första halvåret i år

Viltolyckorna i Västernorrland ligger på en fortsatt hög nivå.Faktum är att antalet olyckor där älg och rådjur är inblandat ökade första halvåret 2012, jämfört med året 2011. I Västernorrlands län inträffade 113 trafik­olyckor med älg under årets sex första månader, jämfört med 109 året innan.

Rådjur är det absolut vanligaste djuret i samband med viltolyckor på vägar i landet. I Västernorrland inträffade 273 trafikolyckor med rådjur under det första halvåret 2012, jämfört med 260 år 2011.

När det gäller älg så var det framför allt under årets två första månader som det inträffade trafikolyckor, 44 i januari och 39 i februari.

Under snörika perioder söker sig älgar upp på vägar för att förflytta sig.

Dessutom är det under mörka kvällar och morgnar som bilister har svårt att uppfatta ifall älg plötsligt kliver fram på vägar.

Inte alla djur räknas

Någon enstaka gång per år blir även lodjur påkörda. Statistiken omfattar inte olyckor där grävling, räv och annat småvilt är inblandat.

Exempelvis blir omkring 35 000 grävlingar trafikdödade i landet varje år.

Flest vid Sundsvall-Timrå

Statistik från Nationella viltolycksrådet visar att de flesta olyckor med vilt i Västernorrland inträffar nära tätorterna Sundsvall och Timrå.

Vi har gott om älg och rådjur i våra marker och på vägar som ligger nära Sundsvall och Timrå rör sig viltet på vägar och därför inträffar många olyckor. På E 4 såväl söder som norr om centrala Sundsvall inträffar en hel del viltolyckor.

Också väg 86 mellan Sundsvall och Liden är en väg där mycket vilt rör sig och där det inträffar ett antal viltolyckor. Likaså är E 14 mellan Sundsvall och Stöde en väg där vilt är vanligt förekommande.

Som alltid gäller det för trafikanter att vara observanta. Under ljusa sommarkvällar/nätter känner en del bilister lusten att köra fort. Men håll koll även vid sidan av vägen. Det kan stå en älg beredd att kliva upp på körbanan. En krock med en älg är förenat med livsfara.

334 människor dog

Under 2011 var det 334 människor som dödades i viltolyckor på vägar i Sverige. 3 180 blev allvarligt skadade.

Nationella viltolycksrådet jobbar med statistik och med information.

I Västernorrland finns också ett regionalt viltolycksråd som bland annat varje höst genomför en viltolyckskampanj.

Alla som jobbar med trafiksäkerhet vill uppmärksamma bilister på att vi inte är ensamma på våra vägar.

Viltet tar gärna sig upp på vägar.

VILTOLYCKOR I VÄSTERNORRLAND

Dela
  • +1 Intressant!