Behövs

Arbetsmiljöverket fick i januari uppdraget att se över kvinnors arbetsmiljö. Det är bra. Skillnaden mellan mäns och kvinnors arbetsmiljöer är ofta slående. Man kan ibland höra skämtsamt: en man hade aldrig accepterat att göra den arbetsuppgiften, då hade det funnits hjälpmedel. Dags att ändra på det.

Helt klart är att det skiljer på mäns och kvinnors risker i arbetslivet. Fastighetsanställdas förbund pekar på att deras städare har könsrelaterade arbetsuppgifter. Männen jobbar oftast med maskiner medan kvinnorna får ta det tunga manuella jobben, vilket gör att kvinnorna oftare blir sjuka än sina manliga kollegor. Stressen och för lite tid att utföra arbetsuppgifterna bidrar ofta. Det är också kvinnor som oftast får gå för tidigt från sitt yrkesliv på grund av förslitningar. En sämre pension kommer då som ett brev på posten.

En bra arbetsmiljö är oerhört viktig. Ingen ska behöva bli sjuk på grund av att arbetsplatserna inte är rätt utformade, eller att risker för skada ignoreras. Vi läser ofta svarta rubriker där arbetare blir dödade i sitt jobb. Mer sällan skrivs det om dem som inte orkar jobba längre för att kroppen sagt ifrån. Människor lider i det tysta. Det skapar inga rubriker.

Arbetsplatserna behöver starka skyddsombud. De har en oerhört viktig roll att fylla. Tyvärr försämrade regeringen i sin spariver möjligheterna att verka som skyddsombud. Hade inte regeringen också tömt kassakistan för arbetsmiljöforskningen när de lade ner Arbetslivsinstitutet hade kunskapen kring kvinnors och mäns olika förutsättningar förmodligen funnits kvar. Åtminstone hade resurser funnits för att fortsätta forskningen. Regeringen bör tänka om i frågan. Det blir också en viktig prioritering när Socialdemokraterna återfår makten.

Annika Kallin

Dela
  • +1 Intressant!