Det är inte makten – utan vad man gör med den

Om turerna kring

Sundsvalls politiska kris

Svante Säwén

1 När socialdemokraternas budget röstades igenom i juni stod det klart för alla att den styrande borgerligheten förlorat sin majoritet. 52 dagar senare har inget hänt.

2 När de borgerliga under Magnus Sjödin (M) valde att sitta kvar som om inget hade hänt, så tappade man sin trovärdighet som förändrare. Efter decennier av S-styre lär det vara svårsmält för många av hans egna anhängare. Beslutet var extra svårbegripligt med tanke på att Sjödin i nästa skede haft stor chans att återta ledningen. Litar han inte på sina egna samarbetspartners?

3 När Sjödin slog fast att den socialdemokratiska budget han före beslutet med kraft varnade för, inte innebar någon stor skillnad mot de borgerligas egen så göder han politikermisstron. Är hans föreslagna snabbprivatiseringar inget värda? Sjödin nedvärderar de politiska skillnaderna och visar samtidigt att makten för honom är viktigare än vad han vill göra med den.

4 D et faktum att Sverigedemokraterna röstade för Socialdemokraternas budget kan inte tolkas som om sossarna gett dem något inflytande. Socialdemokraterna har lagt fram ett eget förslag som SD anslutit sig till. Det är den budgeten som gäller för Sundsvall nästa år.

5 Kan då inte de borgerliga och Miljöpartiet i den så kallade Koalitionen agera på samma sätt? Svaret är nej. SD kommer att vilja delta i de förhandlingar som efter gårdagens samling med alla partier, nu kommer att ersättas med diskussioner med de blågröna och övriga partier och grupperingar en och en. Men SD kommer att ställa krav. Det var ju deras syfte med att rösta för en socialdemokratisk budget. Om Koalitionen går in i såna förhandlingar är Sundsvall verkligen på ett sluttande plan.

6 Vi kan ändå räkna med att de borgerliga nu ska göra allt för att få fram en ny budget utan att behöva släppa makten. De små borgerliga partierna har säkerligen invändningar mot upplägget. Men innan det visat sig vara en omöjlig väg, så vågar de inte annat än att sitta kvar i båten. För ingen av dem vågar bli den som bryter de borgerligas enighet.

7 Ändå måste Sundsvall styras. Och alternativet att göra upp med de SD är ett vågspel som förmodligen skulle splittra de borgerliga.

8 Kan då inte de borgerliga göra upp med Socialdemokraterna? De borgerliga kommer säkert att försöka. Redan nämns från det hållet socialnämndens budget och investeringsbudgeten som problem. Sant är att en oppositionsbudget aldrig kan vara lika genomarbetad som ett majoritetsförslag. Men de kommer inte att lyckas om det inte samtidigt innebär att Socialdemokraterna ges politiskt inflytande. De blågröna får lov att inse att de inte längre har majoritet i kommunfullmäktige.

9 Därför måste en lösning av den politiska krisen kombinera sakpolitiska diskussioner kring budgeten med en diskussion om det politiska styret i kommunen.

10 Det borde gå att enas om att Sundsvall måste styras, och att det måste ske utan att Sverigedemokraterna ges något inflytande. Om ingen annan lösning finnes så är kommunalt nyval ett alternativ som de blågröna borde hålla sig för goda för att blockera.

Dela
  • +1 Intressant!