Diktatur

Svante Säwén

Den arabiska våren födde stora förhoppningar. Skulle demokratin äntligen få spira även där. Det började bra när Tunisiens ledare avgick utan blodsutjutelse. Sen blev det värre. I Egypten dog många innan diktatorn Mubarak avsattes. Detsamma skedde i Libyen, och nu i Syrien. Hoppfullt är ändå att Egyptens nye president Muhammad Mursi, nu lyckats avpolletera Mubaraks gamla militärledning. Att våren inte nått diktaturens Saudiarabien har mer att göra med att den står västvärlden så nära att vår försvarsminister inte vågar kalla landet för en diktatur.

Så ett brev från Sveriges konsumenter angående förra veckans ledare: ”Det är bra att du skriver om att konsumenter kan luras av att köpa biljetter i andra hand. Det är en angelägen fråga. Däremot vill jag korrigera vissa missförstånd i din text. I radiointervjun sa jag att jag inte skulle betala närmare 1 300 kronor för matchen mellan Manchester United och Barcelona. Men att vissa fantaster kanske skulle göra det. Med det uttalandet säger jag inte att det är accepterat!

Det innebär inte heller att Sveriges Konsumenter och Råd & Rön accepterar dagens ordning. Det är därför vi uppmanar alla de som ringer till oss att framföra sina synpunkter till konsumentminister Birgitta Ohlsson så att regeringen kan dels få information om frågan, dels inse vidden av att så många är drabbade. Vi anser också att det är dags att agera. Det är därför vi medverkar i medier för att föra fram synpunkter så att det blir bättre för konsumenterna.” Undertecknat Louise Ekström Sveriges Konsumenter

Mitt svar blir detta: Jag skrev att Louise Ekström inte hade några synpunkter på det tredubblade priset på biljetter. Det är sant att hon sa att hon inte själv skulle köpa de biljetterna. Men det intressanta är hur hon ser på själva företeelsen. Radions intervjuare ställde ju frågan om man inte borde göra som i grannländerna där det inte är tillåtet att sälja vidare biljetter med stor vinst. Louise Ekström ville inte se en sådan förändring. Det hade varit bättre om hon som en representant för Sveriges konsumenter nu valt att förtydliga sig i den frågan. Konsumenterna behöver skydd. Det har de inte i dag.

Dela
  • +1 Intressant!