En del dörrar ska stängas

Svante Säwén

I dag kommer de fem partierna i den styrande blågröna koalitionen i Sundsvall att gemensamt träffa Socialdemokraterna, och vad jag förstår också Vänsterpartiet. Tanken är att man ska knyta upp den knut som består i att de blågröna vill fortsätta att styra trots att de saknar egen majoritet. Det är något som övertydligt åskådliggjorts i och med att kommunfullmäktige i juni antog en socialdemokratisk budget. Det är nog bara Moderaternas kommunalråd Magnus Sjödin som anser att det inte skiljer mer mellan de två budgetalternativen än att han kan tänka sig att administrera en socialdemokratisk budget.

Vad samtalen ska ge är svårt att sia om. Men uppenbarligen så drar sig Moderaternas kommunalråd Magnus Sjödin inte för samarbete även med Sverigedemokraterna. I varje fall sa han sig i fredagens Mittnytt på frågan om samarbete med Sverigedemokraterna ”i dagsläget inte stänga några dörrar åt något håll”.

Det är faktiskt anmärkningsvärt. Så sent som 2007 läxades kommunledningen i det Moderatstyrda Karlskrona upp av Moderatledningen för att de ville göra upp om skolorna med Sverigedemokraterna. Det lokala agerandet i Karlskrona blev därmed en riksfråga.

Nu tycks Moderaterna i Sundvall beredda att göra eftergifter till SD för att få igenom en borgerlig budget. I riksdagen har Moderaterna ännu en annan hållning. Med tanke på Magnus Sjödins inställning frågar man sig för hur länge? Kommer verkligen Miljöpartimajoriteten att gå med på att förhandla med SD? Kommer FP, C och KD att göra det? Jag har svårt att se det ske.

Men osvuret är bäst. Viljan att sitta kvar vid taburetterna är uppenbarligen stark. Men för Sundsvalls del vore det klokare att göra upp om ett styre över blockgränsen. På det viset skulle vi slippa den snabbprivatisering som blivit resultatet av det senaste valet trots att de borgerliga inte vann ett enda mandat.

Magnus Sjödin (M) hade i juni chansen att visa att han står för något. Han missade den chansen. Bäst vore om han fick lämna sitt uppdrag så snart som möjligt.

Dela
  • +1 Intressant!