Högerstyrt

Svante Säwén

I går skrev jag – för ovanlighetens skull kanske man kan säga – om vikten av att få fler kvinnor i beslutsställning. Mer exakt handlade det om kvotering av styrelseposter i börsbolagen. Ett lyxproblem kanske en del på golvet tycker. Fast jag håller inte med. Vi kan inte ha ett samhälle där kvinnor behandlas på annat sätt än män. Klassisk socialdemokratisk politik är att ständigt arbeta för minskade klyftor mellan könen.

Fast jag medger att jag just i går kanske hellre borde ha uppmärksammat löneupproret bland hemtjänstpersonalen i Sundsvall. Protesterna bottnar i att man valt att fördela om den centralt framförhandlade potten så att socialtjänstens anställda missgynnas. På något sätt tycker man sig kunna visa att hemtjänstpersonalen varit så extra gynnade att de ska få en mindre höjning än andra.

Om det kan man säga att få håller med, och om det vore sant att de har bättre villkor än på andra håll, tror jag att både skattebetalarna och de gamla de tar hand om säger: Bra. Men dagens styrande i kommunen tycks ha en annan uppfattning. Det beror nog inte så mycket på att det är män som styr, utan på att de som styr tänker på ett högerstyrt sätt.

Märkligt förresten vad osynlig kommunalrådet Magnus Sjödin (M) varit i det här sammanhanget. Är någon förvånad? Till detta ska läggas att när de borgerliga nu – tydligen på ett lagstridigt sätt i och med att fullmäktige nonchalerats – valt att privatisera hemtjänsten så väljer man att göra det så att kommunen får konkurrera med företag som inte erbjuder heltider till de anställda. Också det är ett steg bakåt för jämställdheten. Det är dags för ett snabbt nyval i Sundsvalls kommun, så att vi får ett styre som fungerar.

Dela
  • +1 Intressant!