Ingen bygger allt själv

Svante Säwén

Utmanaren till posten som USA:s president Mitt Romney har varit i Europa och spridit dumheter omkring sig. För det kritiseras han till och med av P J Anders Linder på Svenska Dagbladets ledarsida (obund M). Men självklart väljer denna Romney- supporter att samtidigt peka på president Obamas misstag – grodproduktion kallar Linder det i gårdagens tidning.

Högern i USA har nämligen gått i taket för att Obama påpekar det självklara: You did’nt build that yourself – Du har inte byggt det där ensam. Fast högern låtsas inte om det där sista ordet – ensam. Man försöker därmed visa att Obama underkänner värdet av människors individuella insatser.

Det är inte vad Obama säger. Han påpekar bara att vi är beroende av varandra. Lärare har utbildats och broar har byggts. Det är mycket vi inte kan göra själva. Saker som är nödvändiga för att ta oss själva en bit till på vägen. We’re in this together – vi är här tillsammans, säger Obama.

Det är inte att ifrågasätta värdet av individuella insatser. Men det finns många hårt arbetande där ute, säger Obama i sitt tal i Roanoke, Virginia. Och motiverar på så sätt varför skattesänkningar för de rikaste är fel väg att gå. Många rika jobbar hårt för att blir rika. Många av dem är smarta. Men många som är smarta och jobbar hårt är inte rika.

I USA kan Obama hänvisa till en grupp väldigt rika som faktiskt vill betala skatt för att ge någonting tillbaka till det samhälle som gett dem möjligheten att bli rika. I Sverige är det tystare på den fronten även om enstaka undantag hörts även här. Det är hög tid att hyfsa debatten.

Småföretagare är hjältar, säger Mona Sahlin. Det kan vara sant. Lika sant kan vara att de tvingats till hårt jobb och långa arbetsdagar därför att alternativ saknas. Lika sant är att småföretagaren också är beroende av vad de anställda presterar och vad samhället åstadkommit i form av fysisk och immateriell infrastruktur.

I ett tidigare skede i arbetarrörelsens historia betonades arbetarens värde och nytta. Det var inte bara i Sovjetunionen ”arbetaren” utnämndes till hjälte. Det var rätt, så långt som att arbetaren som i industrialismens barndom både förnekades frukterna av det arbete man la ner och de rättigheter alla människor förtjänar, måste lyftas som kollektiv.

Men att låtsas som om andra grupper i samhället inte behövdes höll inte länge. I Sverige kom inte minst erkännandet av tjänstemännens och ämbetsmännens betydelse att bli en viktig del i det socialdemokratiska välfärdsbygget.

Företagarna då? Ja, storföretagen hade goda relationer till makten. Och många blev rika. Småföretagen frodades också i goda tider. Men de fick inte alltid det erkännande de förtjänade. Därav utnämningen till ”hjältar”, som Sahlin beskrev det. Men sanningen är snarare att vi alla är beroende av varandra. Vi är här tillsammans. I det här fallet har Obama rätt.

Beroende. USA:s president Barack Obama har dragit på sig kritik från höger genom att påstå att de framgångsrika inte byggt allt själva. Vi är självklart beroende av varandra.Foto: Scanpix

Dela
  • +1 Intressant!