Långt till demokrati

Svante Säwén

För fem år sen eller så hade Vitryssland fortfarande en hyfsad ekonomisk tillväxt. De fattiga lämnades inte helt till sitt öde som i grannlandet Ryssland. Och det fanns anledning att tro att president Lukasjenkos allt mer diktatoriska styre hade ett visst folkligt stöd trots att han satt kvar val efter val genom uppenbara och återkommande valfusk och hårdhänta ingripanden mot all opposition.

Men sen Ryssland ändrade prispolitik på naturgasexporten till Vitryssland har ekonomin visat sig vara byggt på lösan sand. Oppositionen har växt och repressionen har hårdnat. Efter valet i december 2010 greps och misshandlades inte bara 600 demonstranter utan också konkurrerande presidentkandidater. Diktaturen är öppen.

EU hade redan långt tidigare reagerat och infört sanktioner mot regimens ledande män och deras tillgångar. Inför valet 2010 gjordes lättnader av dessa med hoppet att det skulle motsvaras av en demokratisering. Men det blev alltså ett grovt bakslag. Och i februari i år utvisade Vitryssland ambassadörerna från EU och Polen som ett svar på EU:s skärpta sanktioner.

Som ett svar på det så drog alla andra EU-länder tillbaka sina ambassadörer från Vitryssland. Så när den svenske ambassadören Staffan Eriksson nu utvisas så befinner han sig i Sverige sedan dess. Han är med andra ord inte utvisad däremot har han fråntagits sin ackreditering.

Vad betyder då detta? Jag utgår från att Staffan Eriksson om Sverige får som vi vill kommer att ersättas av någon annan. När denne sen kan åka till Minsk avgörs säkerligen av vad EU sedan gemensamt bestämmer i denna sak.

Hela affären visar hur känslig Lukasjenko är för kritik. Det antas att det faktum att ett svenskt reklambolag i somras släppt ut hundratals nallebjörnar med regimkritiska budskap över vitryskt luftrum bidragit till den skarpa reaktionen mot Sverige. Det är en märklig värld vi lever i.

Vad kan då omvärlden göra för att bidra till demokrati i Vitryssland? Ja, man skulle exempelvis önska att Ryssland inte godkände valet 2010 som legitimt. EU kan förstås med sanktioner visa hur omvärlden ser på regimen. Och vi bör stödja den den demokratiska oppositionen i kampen för demokrati. I den mån oppositionen i stället går fram med nationalistiska krav är det en annan sak.

De allra flesta i landet är vitryssar. Men de flesta av dem har samtidigt ryska som modersmål. Här finns utöver ryssarna också polska och ukrainska minoriteter. Därför är det inte självklart att stödja en opposition som gör vitrysk nationalism till något lika viktigt som kampen för demokrati som ju är något som måste omfatta alla som bor i landet. Nationalismen kan bara dra upp onödiga motsättningar i den kampen. Sverige bör delta i demokratikampen som nation. Socialdemokraterna är redan aktiva. Men det mesta återstår.

Ovälkommen. Vitrysslands president Aleksander Lukasjenko slår ner all opposition brutalt. Han förtjänar den kritik och de sanktioner som han nu besvarar med att förklara Sveriges ambassadör för ovälkommen.Foto: Scanpix

Dela
  • +1 Intressant!