Almedalsveckan – en medborgareutbildning

Jag kom nyligen hem från Almedalsveckan i Visby. Det har varit en fantastisk vecka för en person som jag som är intresserad av samhällsfrågor.

Jag har besökt cirka 30 seminarier/föredrag/debatter och aktiviteter som till exempel fem ”Ship to Gaza”-seminarier, ”Är vi medborgare eller undersåtar?”, ”Säkerhet och mänskliga rättigheter i Nigerdeltat”, The Arab spring: Beyond the stereotypes of islamists and arab women”, ”Framtidens hotbilder”, ”Bildning för 2000-talet”, ”Världens bästa skitskola?, ”Hur bygger man framtidens folkrörelser?” etcetera.

Det fanns ett enormt utbud av seminarier, cirka 1 900. Endast cirka tio procent rörde sig om partipolitik. Det fanns seminarier för alla smakriktningar.

Bland publiken i seminarierna fanns givetvis många beslutsfattare men glädjande nog var det många ungdomar som var där och deltog i debatterna.

Det största problemet var att välja mellan intressanta seminarier som kolliderade i tiden. Allt detta utbud var gratis.

Alla människor som bor i Sverige borde avsätta en vecka av sin semester för Almedalsveckan. Ta tältet eller husvagnen och kom till Visby nästa år och delta i Sveriges största medborgarutbildning!

Något som kanske skulle vara ännu bättre vore om man startade flera ”Almedalen” runt om i landet där vanligt folk kunde möta politiker, representanter för frivilligorganisationer, myndigheter och fackföreningar, journalister och författare och andra intressanta personer.

Yngve Hansson

Har du också något att säga?

Skicka in en insändare/debattartikel

Dela
  • +1 Intressant!