Det gäller Sundsvalls framtid

”Som man sår får man skörda”. Så lyder det gamla ordspråket och visst ligger det något i det. Den här avtalsrörelsen och utvecklingen av lärarnas löner de kommande åren är alldeles avgörande för att vi ska ha lärare i klassrummen om 10, 20 och 30 år.

I vår kommun går 30 procent av lärarna i pension det närmaste årtiondet.

Detta i kombination med den nationella lärarbristen gör att barn och ungdomar i Sundsvall riskerar att drabbas om det inte blir mer attraktivt att jobba här. Därmed drabbas även företagsklimatet, utvecklingskraften och samhällsekonomin i vår kommun.

För att lyckas bromsa den negativa utvecklingen handlar det om att behålla alla de skickliga och erfarna lärare som finns i yrket i dag i Sundsvall. Att utbildningen, ansvaret och arbetsinsatsen faktiskt ska betala sig.

Det handlar också om att locka unga att vilja bli lärare

i Sundsvall och få till en återväxt inom yrket. Ingångslönerna för nyanställda lärare måste höjas och löneutvecklingen i vår kommun måste ta fart.

Du som kommunpolitiker i Sundsvall har makten här och nu att höja läraryrkets status. Det handlar i förlängningen om Sundsvalls framtid. De beslut som du och andra i kommunfullmäktige fattar kommer att bli avgörande för hur skolan och Sundsvall som kommun utvecklas.

Daniel Zettergren,

vice ordförande,

Lärarförbundet i Sundsvall

Har du också något att säga?

Skicka in en insändare/debattartikel

Dela
  • +1 Intressant!