Ett parti för alla

Jerker Nilsson (V) skrev den 24 juli en insändare med påståendet att SD skulle vara ett högerparti. För att leda detta påstående i bevis menade Nilsson dels att SD i 90 procent av fallen röstar med regeringen samt dels att vi som parti nu svängt i frågan om att acceptera ett femte jobbskatteavdrag. Men mot bakgrund till verkligheten och till våra värderingsmässiga utgångspunkter faller i själva verket båda argumenten platta.

För det första röstar Sverigedemokraterna, enligt Riksdagens utredningstjänst, i 50 procent av fallen med regeringen – och inte till 90 procent av fallen som Vänsterpartiet påstår. Dessa 50 procent kan jämföras med det traditionellt vänsterinriktade partiet Socialdemokraternas 49 procent. Vi är alltså som parti överens med regeringen i ungefär lika många frågor som den andra blocksidans största parti.

För det andra har vi hela tiden varit öppna till ett femte jobbskatteavdrag under förutsättningen att de rikaste inte får sänkt statlig skatt samt att också välfärden bör få sin del av kakan. Det senare åstadkommer vi framför allt genom att begränsa den mycket kostsamma massinvandringen men inte minst också genom att låta affärsbankerna finansiera sina egna risker genom den så kallade stabilitetsfonden. Tyvärr är vi ensamma om denna uppfattning, då Vänsterpartiet tillsammans med övriga riksdagspartier i stället låter skattebetalarna finansiera 35 miljarder av denna stabilitetsfond.

Sverigedemokraterna är alltså varken ett högerparti som nedprioriterar välfärden eller ett vänsterparti som nedprioriterar jobben. Genom att omfördela medel från ineffektiva satsningar på framförallt massinvandring och banker med stora vinstmarginaler, möjliggör vi ett åtgärdspaket för full sysselsättning samtidigt som vi också förstärker välfärden. Så stakar vi ut vägen för allas vår framtid!

Johnny Skalin

Sverigedemokraterna

Har du också något att säga?

Skicka in en insändare/debattartikel

Dela
  • +1 Intressant!