M-kvinnorna tar mäns våld mot kvinnor på allvar

Nu har det hänt igen, ännu en syster, någons mor, någons anhörig har haft sin sista sommar. Flera fall på bara några dagar, varje fall är ett fall för mycket.

Den 28 juli kunde vi läsa om en man som tände eld på sin ex-sambo, deras femåriga dotter blev vittne till allt. Samma dag efter en grillfest i en annan del av Sverige knivmördas en annan kvinna.

Sverige har kommit långt på många områden vad gäller demokrati och jämställdhet. Det betyder inte att arbetet är avslutat. Tvärtom fortsätter arbetet, inte minst när det gäller våld i nära relationer.

Varje år dödas i genomsnitt 17 kvinnor i Sverige av en man som de har eller har haft en kärleksrelation till. Långt fler utsätts för våld och andra grova kränkningar.

När våld sker i en nära relation drabbas fler än den vuxne som blir utsatt. Andra närstående, inte minst barnen i familjen, drabbas hårt. Trygghet, kärlek och närhet som borde vara grundläggande i en relation sätts på undantag, vilket kan få förödande konsekvenser. Att leva med våld i hemmet präglar barnens framtid och medför för många svåra konsekvenser hela livet.

Under 2010 polisanmäldes 27 300 fall av misshandel av kvinnor över 18 år. I ungefär hälften av fallen hade kvinnan haft en nära relation med förövaren. Dessutom anmäldes ungefär 2 500 fall av grov kvinnofridskränkning. Varannan kvinna som blivit utsatt för våld berättar att det har hänt tidigare. Var tredje som polisanmäler kommer att göra en ny polisanmälan inom ett år.

Moderaterna ser allvarligt på detta samhällsproblem. Ett steg i rättriktning är att regeringen gett Brå i uppdrag att kartlägga brott i nära relationer samtidigt som Socialstyrelsen får ett motsvarande uppdrag i att utveckla metoder för arbetet med personer som utövarvåld mot närstående. Ett brottsoffer perspektiv och en satsning på förebyggande insatser är lika viktiga delar i arbetet mot kvinnofridsbrott.

Polisen har tillförts resurser genom den största satsningen på rättsväsendet någonsin och stora utbildningsinsatser har gjorts inom rättsväsendet. Detta gör att vi nu borde stå bättre rustade än tidigare och ha större förutsättningar att möta våldsutsatta kvinnor framöver såväl som att ta hand om förövarna.

Under förra mandatperioden gjordes dessutom en kraftfull satsning som omfattade åtgärder inom ett mycket brett fält. År 2007 beslutade regeringen om en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Fram till 2010 satsades drygt 900 miljoner kronor på olika åtgärder inom handlingsplanen.

Vårt arbete fortsätter. Tidigare länspolismästaren i Stockholm, Carin Götblad, utnämndes i april av regeringen till nationell samordnare mot våld i nära relationer. Samtidigt har Moderaterna internt arbetat fram konkreta förslag och åtgärder som syftar till att skydda dem som bäst behöver hjälpen. Även här vill vi betona att stödet till landets kvinnojourer inte är godtyckligt, tvärtom.

Vi moderater prioriterar kvinnofridsarbetet. Sverige är jämställt men det finns fortfarande mycket kvar att göra på temat trygghet. Vi tar den kampen!

Elisabeth Gisslin Burman (M),

ordförande,

moderatkvinnorna Västernorrland

Eva Solberg (M), ordförande,

moderatkvinnorna, Stockholm

Ewa Thalén Finné (M),

styrelseledamot,

moderatkvinnorna

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M),

styrelseledamot,

moderatkvinnorna

Har du också något att säga?

Skicka in en insändare/debattartikel

Dela
  • +1 Intressant!