Skamlöst agerande

Kooperationen är en folk- rörelse med 210 000 medlemmar. Folkrörelsens syfte har varit prisvärda varor av god kvalité till medlemmarna. Marknadsandelen i Sverige 2011 för Coop var 21,4 procent för Ica 49,9 procent. För södra Norrland låg siffran på 26 procent.

I kamp mot konkurrenterna införde Coop 2010 ett generöst återbäringsystem som ger en normalfamilj med inköp för cirka 60 000, cirka 3 500 i återbäring per år. För hela koncernen betyder detta en miljard i återbäring, vilket mycket riktigt betytt en miljardförlust för Coop, där alltså cirka 100 miljoner per månad åter- betalas till kunderna. En generositet till döds.

Detta drabbar de minsta enheterna så som Skönsmons Konsum Nära, som nu ska läggas ned. Nedläggningen smygs på konsumenterna som en tjuv om natten. Det är meningen att medlemmarna inte ska hinna reagera utan stå inför fullbordat faktum. Inga förhandlingar om en sänkning av hyran har gjorts med hyresvärden Bostadsrättsföreningen Katten. Ingen hänsyn tas till de oftast gamla och rörelsehandikappade kunderna runt Skönsmohuset utan de rollatorbundna hänvisas till Nacksta en halv mil bort. Naturligtvis kommer de som fortfarande vill klara sig själva att ty sig till Ica Kubiken. Konsum tar alltså död på sig själv och lämnar Ica ensamma på täppan. Detta är konsekvensen av en fullkomligt huvudlös återbäringsgenerositet.

Konsum Nära har varit utomordentligt trångbott men uppenbara chanser för tillräckliga utrymmen att driva en konkurrenskraftig butik finns i den takade parkeringen i anknytning till affären. En enkel och billig utbyggnad på plats som skulle lösa utrymmesbristen är alltså möjlig. I stället pratar Konsum Nords informationschef om en eventuell möjlig kostsam nybyggnad i hamnen, som tros gagna förbipasserande över den kommande bron men lämnar Skönsmon åt sitt öde.

Konsum Nords agerande är skamlöst mot de trogna medlemmarna och måste omedelbart rättas till. Ge Konsum Nära på Skönsmon en chans att leva kvar med en enkel utbyggnad. Lämna inte walkover till huvudkonkurrenten. Tvinga inte de trogna konsumisterna att ty sig till Ica. Lyssna och förhandla. Vi kräver det!

För Skönsmon

Sten Rigedahl

Har du också något att säga?

Skicka in en insändare/debattartikel

Dela
  • +1 Intressant!