Utan vilja sker ingen utveckling

I den kommunala budgeten (MRP) avsätts 1,8 miljarder kronor för att täcka kostnaderna från förskola till gymnasiet. Vi har mycket pengar till förfogande. Skolans fokus ska ligga på att alla elever ska kunna få ut goda skolresultat. Det är möjligt, men kommunens politiker måste ha en ambition och en plan för att utveckla den kommunala skolan. Det saknar vi i den borgerliga kommunledningen.

Vi saknar idéer och engagemang från de styrande. Vad vi har presenterat för initiativ är väldigt tydlig och väldigt konstruktivt. Vi kommer med utgång från ramen vi får från fullmäktige att lägga fram vår skolbudget även 2013.

Denna ska bygga på klara och tydliga principer. Politiken måste vilja något med skolan! Utbildningen är samhällets viktigaste investering.

Vi ska värna om att den kommunala skolan ska vara attraktiv. Den ska stå som garant för att alla föräldrar ska känna sig trygga med att barnen får de kunskaper och den utbildning de behöver för att klara sig i vårt samhälle samt möta en krävande arbetsmarknad. Mer resurser närmare eleverna och en tydligare styrning av resurserna till tidiga åldrar är några av våra förslag, men vad vill egentligen de borgerliga?

Liselotte Lindblad Wesslén (V)

Patrik Eriksson (S),

barn och utbildningsnämnden

Har du också något att säga?

Skicka in en insändare/debattartikel

Dela
  • +1 Intressant!