Vi behöver inte mer vindkraft

Annika Helker-Lundström, VD för Svensk Vindenergi, fortsätter att driva propaganda för den olönsamma vindkraften trots att man är bankrutt.

I april skrev vindindustrin ett brev till regeringen där man bönar om mer subven- tioner. Några citat från brevet: ”Hela branschen blöder. Branschen riskerar falla samman. Befintliga vindkraftverk klarar inte sina egna kostnader. Ingen kalkyl går att räkna hem. Det brådskar om inte branschen ska gå ner för räkning.”

Det är mot denna bakgrund man skall förstå Annika Helker-Lundström nödrop i lokalpressen.

Vindkraften är subventionerad, dyr och driver upp elpriserna, den förstör närmiljön, är ineffektiv och kräver reglerkraft.

Vindindustrin framhåller gärna Tyskland som exempel, men glömmer nämna att Tysklands subventioner för ”grön energi” uppgår till hundratals miljarder euro, en satsning som nu står på ruinens brant samtidigt som man tvingas starta en mängd nya kol- och gaskraftverk, bland annat med hjälp av rysk gas. Tysklands

elpris riskerar att fördubblas de närmaste åren.

Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskott slog ny- ligen fast att utbyggnaden av vindkraften är misslyckad, ineffektiv och dyr. Den minskar heller inte koldioxidutsläppen. Andra oberoende institutioner som Ingenjörsvetenskapsakademien, IEA och CASES (ett samarbetsprojekt inom EU-projekt med 27 länder) slår också fast att vindkraft är ett dyrt sätt att producera el.

Ingen tror väl att vindindustrin skulle nöja sig med de 4 000 vindkraftverk som Annika Helker-Lundström kräver mer subventioner för. Redan idag är kommuner och länsstyrelser översvämmade med ansökningar om tiotusentals vindkraftverk som flerfaldigt överstiger de 30 TWh vindkraft som utgör Sveriges planeringsmål. Det handlar därmed inte om en ordnad och strukturerad samhällsnytta utan om ren rovdrift på natur och livs- miljöer.

När det nu byggts ut förnybar elproduktion i en högre takt än vad elcertifikatssystemet medger då ökar också utbudet av elcertifikat, vilket i sin tur minskar subventionerna. Systemet fungerar alltså som det var tänkt.

Regeringen bör därför inte intervenera i elcertifikatsystemet.

Sune Sjöström

ordförande i föreningen Svenskt landskapsskydd

Jonny Fagerström

föreningen Svenskt landskapsskydd

Har du också något att säga?

Skicka in en insändare/debattartikel

Dela
  • +1 Intressant!