Vi har kommit till ett upphovsrättsligt vägskäl

Det är glädjande att se att Jens Nilsson (S) och hans svenska kollegor i EU-parlamentet väljer att lyfta fram den socialdemokratiska gruppledaren Hannes Swoboda från Österrike som politiskt exempel i Acta-debatten.

(Acta-avtalet var ett internationellt avtal som EU förhandlade fram tillsammans med USA, Japan och en rad andra länder om gemensamma riktlinjer för hur varumärkesförfalskning och piratkopiering ska bekämpas. Avtalet röstades ner. Reds. anmärkning.)

Hannes Swoboda har det senaste årtiondet genomgått en total informationspolitisk förvandling. Dels har man på europeisk nivå haft ett starkt fokus på nätanvändares tillgång till information och rätten till privatliv. Dels har man i österrikiska städer arbetat för gratis trådlösa förbindelser för passagerare i kollektivtrafiken. Här har svenska socialdemokrater ännu inte följt efter, men som Jens själv skriver måste vi nu efter Acta-omröstningen utvärdera våra ställningstaganden kring informationssamhället.

Även på andra håll i Europa har de informationspolitiska socialdemokratiska strömningarna blivit starkare de senaste åren. Det nederländska socialdemokraterna drev 2010 igenom en lag som garanterar nätneutralitet, eller användarens rätt att få tillgång till hela internet och dess potential utan att operatören på kommersiell bas får undanhålla vissa hemsidor eller tjänster. Det har gett ett bredare tjänsteutbud för konsumenterna och en utveckling av utbudet av trådlösa tjänster och plattformar. Svenska Socialdemokraterna har halkat efter i utvecklingen, och nu kommer äntligen en möjlighet för välbehövlig eftertanke.

Det är bekymmersamt att den enda slutsatsen Jens Nilsson lyckas dra av nejet till Acta är att immaterialrätterna nu måste stärkas på andra sätt än genom Acta. Man borde i stället göra tolkningen att vi kommit till ett vägskäl. Den svenska nätekonomin lider av en fragmenterad upphovsrättslagstiftning på europeisk nivå. Det missgynnar svensk och europeisk industri. Det drabbar oss människor genom att orsaka ett fattigare kulturklimat och sämre tillgång till information, kultur och gemenskap.

EU lider av en utrikeshandelsstrategi som försöker allt annat än att råda bot på denna fragmentering. Inte ens på områden där man harmoniserat lyckas rättstillämpning hållas någorlunda homogen. Här kan Socialdemokraterna även i Sverige följa sina europeiska systerpartier och utveckla en upphovsrättslig strategi som bygger på socialt deltagande och tillgänglighet – låt oss dela foton, musik, och texter med varandra. Använd dessa nya samhällsvärderingar som bas för framtiden.

Det är alltid frestande att lämna politiska konflikter bakom sig, men förkastandet av Acta innebär knappast att vår tids stora informationspolitiska skiljelinjer målats färdigt. Det behövs någonting mer från Socialdemokraterna. Europa kräver det, Sverige kräver det och framför allt kräver tanken om ett samhälle för alla något mer.

Personligen driver jag givetvis denna linje inom socialdemokratin, men väljer här att offentliggöra den debatt som pågår internt, men också måste föras i både riksdag och på lokal nivå.

Anders Widén,

socialdemokrat och författare

Har du också något att säga?

Skicka in en insändare/debattartikel

Dela
  • +1 Intressant!