Vinster i vården – ett lagmässigt krav!

Undertecknad har med förvåning noterat hur media och insändarspalter den senaste tiden ondgjort sig över att några vårdcentraler som drivs på entreprenad i vårt län gått med vinst och detta med skattebetalares pengar.

Men ingen i media eller på insändarplats reagerar över att landstingets egna drivna vårdcentraler går med förlust som måste täckas med extra skattemedel. Eller funderar över om vårdcentralerna generellt får för lite medel för sitt vårdåtagande. (Vilket jag anser!)

Alla vårdcentraler, oavsett om de drivs på entreprenad eller i landstingets egen regi, har samma intäkter, det vill säga drivs med samma skattemedel. Storleken på intäkten beror på antal listade patienter, samt på grundval av vissa kvalitetsfaktorer som Landstinget bestämt.

Under denna förutsättning och att alla vårdcentraler uppfyller de krav på verksamheten som landstinget uppställt, bör väl i rimlighetens namn alla enheter som går med vinst applåderas. De hushållar med avsatta skattepengar på ett rätt sätt.

Däremot måste de offentligt driva vårdcentralerna som går med förlust, förstärkas med extra skattemedel, medan de som drivs på entreprenad måste täcka sina förluster själva. Det har sagts förut men förtjänar att upprepas. Varje verksamhet skall drivas med vinst oavsett vem som utför den, offentlig eller privat.

Vinster behövs för att säkra verksamheter på lång sikt, ett krav som kommunallagen ställer.

Vad gäller riskkapitalbolag är jag ytterligt förvånad att kommuner i så hög grad överlåtit ansvaret till dem för så stor del av omsorgen i vårt land, då deras företagsfilosofi tydligt anger ett kortsiktigt ägande. Riskkapitalbolag borde därför ej komma i fråga vare sig det gäller vård, skola eller omsorg, där man borde eftersträva ett långsiktigt ägande och engagemang. Men här bör både politiker inom kommuner och landsting fundera över hur man bedrivit och borde bedriva kommande upphandlingar.

Åter till våra vårdcentraler; Våra skattekronor skall användas på bästa sätt. De entreprenaddrivna vårdcentralerna i vårt län har visat att de överlag kan drivas mer ekonomiskt med samma skattepengar.

Klaga inte på ett de vård- centraler som går med vinst, beklaga däremot de offentligt drivna vårdcentraler som går med förlust och kräver extra skattemedel!

Anders Kempe, leg läkare,

f d kommun – och landstingspolitiker, f d verksamhetschef Öbacka vårdcentral

Har du också något att säga?

Skicka in en insändare/debattartikel

Dela
  • +1 Intressant!