Relationen viktigare än relationsstatusen

Regeringen vill hjälpa par som skiljer sig och kristdemokraten Maria Larsson, tillika barn- och äldreminister, lanserade initiativet, som dessutom nyligen återgavs utan moralpanik i tidningen Kristdemokraten. Plötsligt händer det!

Separationshjälpen kommer via Socialstyrelsen, som har fått i uppdrag att kolla med ett antal kommuner om det finns förutsättningar att inleda en försöksverksamhet med separationsteam. Det är glädjande att Kristdemokraterna äntligen har landat i ett verklighetsförankrat familjeförslag!

Skilsmässobarn mår sämre än andra barn. I en omfattande studie från 2009 där 172 000 svenska barn deltog, gällde en fråga hur barnen mådde relaterat till hur de bodde. Undersökningen visade att barn till föräldrar som bor tillsammans mår bäst. Bra, men något sämre, mår barn som bor växelvis hos sina föräldrar. Sämre mådde barn som bodde mest hos en förälder och allra sämst mådde barn som bodde enbart hos en förälder.

Att skilsmässobarn mår sämre än andra har fått vissa politiker, ofta kristdemokrater, att dra slutsatsen att man måste motverka skilsmässor för barnens skull. Men då missar man målet.

I dag räknar man med att nästan vart fjärde barn under 18 år bor skilt från sina föräldrar och varje år upplever cirka 50 000 barn en skilsmässa. Det behöver inte vara en negativ upplevelse. Däremot finns det många saker i och omkring en skilsmässa som kan vara väldigt jobbiga för barnet, när de blir slagträn i konflikter, hamnar i en situation där de tvingas välja mellan sina föräldrar, eller själva får ta ansvar för mammas eller pappas hälsa.

Lägg därtill bekymmersrynkan som ofta dyker upp i andra vuxnas pannor när de hör ordet skilsmässa, och barnet känner att de även i den här situationen måste göra sitt bästa för att lätta upp stämningen.

Hur god vilja vi än visar, riskerar saker vi gör för barnens skull att få motsatt effekt. Som när vi vill motverka skilsmässor i stället för att underlätta separationer och stödja relationer.

Det viktigaste är att trots allt barnets relation till sina föräldrar. Om föräldrarna har en god relation till varandra, underlättar det barnets kontakt med båda sina föräldrar. Vissa förhållanden mår bättre av en skilsmässa och målet borde givetvis vara att alla barn mår bra, vilken relationsstatus deras föräldrar än har.

Att ingen är fullkomlig – inte ens vuxna och inte ens kärnfamiljen – kan vara en smärtsam lärdom, men är samtidigt en del av att växa upp. Det är välkommet att även Kristdemokraterna har mognat till den insikten.

Dela
  • +1 Intressant!