Reseavdrag

Svante Säwén

Det märkliga är att det dröjt ända tills nu innan protesterna mot bensinpriset dykt upp. Under socialdemokratiska regeringar har det protesterats med stor regelbundenhet ofta administrerat av diverse motororganisationer med mer eller mindre direkt kontakt med näringslivets högerpropagandister. Men nu tycks det vara en i hög grad folklig och spontan protest organiserad av motorklubben Hillbillys i Timrå. Självklart har de en poäng när de pekar ut den inte sällan obefintliga kollektivtrafiken som en viktig anledning till att hålla ner priset. Fast det är inte bara i Norrland detta är ett problem.

Å andra sidan är det omöjligt att hävda att oljeförbrukningen inte är ett problem. När polarisarna smälter duger det inte att bortförklara det varmare klimatet – som en överväldigande majoritet av forskarna kopplar till människoorsakade utsläpp – med att andra faktorer kan spela. Desto viktigare i så fall att göra vad vi kan. För snabba förändringar där haven svämmar över, öknarna breder ut sig och stormarna blir fler, blir förödande för många, och fruktansvärt kostsamma för oss alla.

Därför tycker jag att det är bättre med höga bensinpriser än med låga. Och det är bättre att de hålls uppe av skatter än av höga produktionspriser eftersom det sistnämnda öppnar för ännu mer miljöfarlig utvinning. De som bor illa till bör i stället kompenseras med avdrag för resekostnader. För tvärtemot de unga liberalerna Hedvig Henrekson i LUF, och Robert Aspegren i CUF (vilken centerpartist!) som i SvD motiverar förslaget med att arbetspendling är miljöskadlig, så vill jag inte avskaffa dessa avdrag. Om landsbygden ska leva i alla fall i städernas närhet så är pendling nödvändig. Men då helst med miljövänliga bränslen.

Dela
  • +1 Intressant!