Samsas kring stranden

Översvämningarna i Småland har aktualiserat frågan om strandnära boende. Det är en dröm för många att kunna sitta på verandan och lyssna på naturens egen symfoniorkester, det sorlande vattendraget.

”I dag vill vi gärna bo nära vatten, och helst kunna stoppa tårna i vattnet från vardagsrummet”, säger Kjell Wahlbeck vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) till Ekot. MSB har varnat för att somliga kommuners generositet att bevilja strandnära bygglov riskerar att öka problemen vid höga vattenflöden.

Men varningen gäller just naturens krafter. De flesta svenskar behöver dock inte oroa sig över om kåken står på säkert avstånd från vattenbrynet. Däremot upplever många att tillgängligheten till strand-nära miljöer har försämrats på grund av hård exploatering, främst i tätbefolkade delar av landet. Att kommersiella och privata intressen försvårar tillträdet till naturen tycks tyvärr vara en tilltagande trend – som står i bjärt kontrast till bilden av svensk friluftskultur som är själva motsatsen till avgifter och avspärrningar.

Sedan några år gäller nya regler för strandnära byggande. Strandskyddet har differentierats och syftet är att öppna för ökad utveckling av orörda områden i glesbygd och samtidigt öka skyddet vid redan utbyggda miljöer. Exploateringstrycket i Norrland kan naturligtvis inte jämföras med Stockholms skärgård. Och här finns det dessutom tillräckligt med plats för att tillfredsställa både den strandnära fritidshusbyggaren och friluftsvandraren.

Man kan tycka det. Samtidigt är det väl så att deras intressen lätt riskerar att sammanfalla; i den vackraste strandgläntan vill man både slå ner bopålarna och tältspikarna.

Dela
  • +1 Intressant!