Begravningar

I Tuna kyrka hölls på fredagen den 19 oktober begravningsgudstjänst efter Karin Marklund, Sundsvall.

Begravningsgudstjänsten förrättades av Gunnar Oreland och för orgelmusiken svarade organisten Cathrine Bergendahl.

Till inledning spelade hon stycket "Air" av J S Bach och till avslutning framfördes stycket "Våren" av Grieg.

Sångsolist var Linda Nordström som sjöng sångerna "Dagen är nära" och "Ljuset skimrar" av Händel. Tillsammans sjöngs psalmerna "Blott en dag" och "Härlig är jorden". Gåvor till olika fonder och blommor hedrade minnet av Karin Marklund.

Efter begravningsakten i kretsen av de närmaste, hölls minnesstund i församlingshemmet i Tuna.

I Timrå kyrka hölls på fredagen den 19 oktober begravningsgudstjänst efter Harry Kock, Timrå.

Begravningsgudstjänsten förrättades av Anders Sundqvist.

Från cd spelades till inledning stycket "Tuxedo Junction" med Glenn Miller och till avslutning "Little brown jug" med Glenn Miller. Under avskedet spelades sången "In the mood" upp, även den med Glenn Miller.

Gåvor till olika fonder och blommor hedrade minnet av Harry Kock.

I Timrå kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst efter Jarl "Jalle" Danielsson, Timrå.

Begravningsgudstjänsten förrättades av Anders Sundqvist och för orgelmusiken svarade organisten Rolf Nyberg.

Timrå manskör sjöng sångerna "Härlig är jorden" och "My Lord".

Tillsammans sjöngs psalmerna "Lär mig, du skog, att vissna glad" och "Blott en dag".

Gåvor till olika fonder och blommor, som skänktes av kamraterna vid Hamnarbetarförbundet avdelning 8 och Timrå manskör bland andra, hedrade minnet av Jarl "Jalle" Danielsson.

I Mjösunds gravkapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst efter Hjördis Persson, Kvissleby. Begravningsgudstjänsten förrättades av Monica Burström och för orgelmusiken svarade organisten Kerstin Olander.

Till inledning spelades stycket "Air" av J S Bach och till avslutning framfördes stycket "Tröstevisa" av Benny Andersson.

Till inledning spelades psalmen "Blott en dag" och "Bred dina vida vingar". Begravningsgudstjänsten hölls i kretsen av de närmaste.

I Ånge kyrka hölls på fredagen den 19 oktober begravningsgudstjänst efter Edit Andersson, Ånge.

Begravningsgudstjänsten förrättades av Christina Wrangel Lång och för orgelmusiken svarade kantor Maj-Britt Norrman. Till inledning spelade hon stycket "Omkring tiggaren från Luossa" och till avslutning framfördes stycket "Tröstevisa".

Sångsolist var barnbarnsbarnet Frida Rahmelloo som sjöng sångerna "Tears in heaven" och "Du är allt".

Tillsammans sjöngs psalmerna "Blott en dag", "Närmare, Gud, till dig" och "Härlig är jorden".

Gåvor till olika fonder och blommor hedrade minnet av Edit Andersson. Efter begravningsakten hölls minnesstund i kyrksalen.

I Mjösunds gravkapell hölls på fredagen den 19 oktober begravningsgudstjänst efter Eva Walter, Njurunda.

Begravningsgudstjänsten förrättades av Sten Jernkrook och för orgelmusiken svarade organisten Kerstin Olander.

Till inledning spelade hon stycket "Våren" av Edvard Grieg och till avslutning framfördes stycket "Tröstevisa" av Benny Andersson.

Från cd spelades styckena "Där rosor aldrig dör" och "Låt oss alla en gång mötas". Tillsammans sjöngs psalmerna "Jag vet en port som öppen är" och "Bred dina vid vingar".

Gåvor till olika fonder och blommor, som skänktes av Njurunda församling, bland andra, hedrade minnet av Eva Walter.

Efter begravningsakten hölls minnesstund i Svartviks herrgård.

Dela
  • +1 Intressant!