Begravningar

I Tuna kyrka hölls på torsdagen den 18 oktober begravningsgudstjänst efter Karin Nyquist.

Begravningsgudstjänsten förrättades av Gunnar Oreland och för orgelmusiken svarade organisten Chatrine Bergendahl.

Till inledning spelade hon stycket "Bred dina vida vingar" och till avslutning framfördes "Vals från Östanskär!

Musiksolister var Karin Nystedt och Arne Brodén som spelade dragspel och fiol.

De framförde "Annas visa", "Flyttfåglar" och "Vals från Östanskär".

Gåvor till olika fonder och blommor hedrade minnet av Karin Nyquist.

Dela
  • +1 Intressant!