Begravningar

I Sundsvall Gustav Adolf kapell hölls på fredagen den 28 september borgerlig begravning efter Anders Nordin.

Begravningsgudstjänsten förrättades av Pia Alm.

Till inledning spelades från cd "Så skimrande var aldrig havet" och "Tröstevisa" av Benny Andersson.

Under ceremonin spelades också "Du gav mig ljusa minnen" och "Ljuset".

Gåvor till olika fonder och blommor hedrade minnet av Anders Nordin.

I Skönsmons grav - kapell hölls på onsdagen den 10 oktober begravningsgudstjänst efter Inger Sjölén.

Begravningsgudstjänsten förrättades av Charlotta Dicklo och för orgelmusiken svarade organisten Kersti Ålander.

Till inledning spelade hon stycket "Interlude" av C Franck och till avslutning framfördes "Adagio".

Sångsolist var Malin Tjernberg som sjöng sångerna "Som en bro över mörka vatten" och "Bön". Gåvor till olika fonder och blommor hedrade minnet av Inger Sjölén.

Efter begravningsakten hölls minnesstund i församlingshemmet.

Dela
  • +1 Intressant!