Begravningar

I Torpshammar kyrka hölls på torsdagen den 27 september begravningsgudstjänst efter Valborg Reiser Andersson, Nordanede.

Begravningsgudstjänsten förrättades av Eva From och för orgelmusiken svarade kantor Ellinor Selin Öberg.

Till inledning spelade hon stycket ”Adagio” i g-moll av Albinoni och till avslutning framfördes stycket ”Tröstevisa” av Benny Andersson.

Sångsolist var Kent Bergström som sjöng sångerna ”Jag har hört om en stad” ”Som en bro över mörka vatten” och ”Hallelujah”.

Tillsammans sjöngs psalmerna ”Var jag går i skogar, berg och dalar”, ”Bred dina vida vingar” och ”Härlig är jorden”.

Gåvor till olika fonder och blommor hedrade minnet av Valborg Reiser Andersson.

Efter begravningsakten hölls minnesstund i församlingshemmet.

I Torpshammar kyrka hölls på torsdagen den 27 september begravningsgudstjänst efter Erik Johansson, Munkbysjön.

Begravningsgudstjänsten förrättades av Jonas Deckmar och för orgelmusiken svarade kantor Ellinor Selin Öberg.

Till inledning spelade hon stycket ”Koppången” av Pererik Moraeus och till avslutning framförde hon stycket ”Tröstevisa” av Benny Andersson.

Sångsolister var Ella och Hampus Johansson samt Anna Selling som sjöng sångerna ”Var inte rädd för mörkret” och ”Ge mig handen, min vän”.

Tillsammans sjöngs psalmerna ”Var jag går i skogar, berg och dalar” och ”Härlig är jorden”.

Gåvor till olika fonder och blommor hedrade minnet av Erik Johansson.

Dela
  • +1 Intressant!