Begravningar

I Sörberge gravkapell hölls på fredagen den 28 september begravningsgudstjänst efter Birgitta Ödlund, Timrå.

Begravningsgudstjänsten förrättades av Anders Sundqvist och för orgelmusiken svarade organisten Rolf Nyberg.

Till inledning spelades stycket ”Adagio” av T Albinoni och till avslutning framfördes stycket ”Air” av J S Bach.

Tillsammans sjöngs psalmerna ”Härlig är jorden” och ”Bred dina vida vingar”.

Gåvor till olika fonder och blommor hedrade minnet av Birgitta Ödlund. Efter begravningsgudstjänsten hölls minnesstund i församlingshemmet.

I Gustav Adolfs kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst efter Björn Winlöf, Sundsvall.

Begravningsgudstjänsten förrättades av Reijo Oivaeus och för orgelmusiken svarade Otto Ratz. Till inledning spelades ”Three coins in the Fountain” och som avslutning ”Everybody loves somebody”.

Tillsammans sjöngs psalmerna ”Var jag går i skogar, berg och dalar”, ”Blott en dag” samt ”Härlig är jorden”.

Gåvor till olika fonder samt blommor hedrade minnet efter Björn Winlöf.

Begravningsakten ägde rum i kretsen av de närmaste.

I Ånge kyrka hölls på fredagen den 28 september begravningsgudstjänst efter Lilly Bohlin, Ånge.

Begravningsgudstjänsten förrättades av Per-Axel Larsson och för orgelmusiken svarade kantor Lilian Stenlund.

Till inledning spelade hon stycket ”Ave verum” av W A Mozart och till avslutning framfördes stycket ”Tröstevisa” av B Andersson.

Sångsolist var Tore Mattsson som sjöng sångerna ”Där rosor aldrig dör” och ”Var jag går i skogar, berg och dalar”.

Tillsammans sjöngs psalmerna ”Blott en dag” och ”Härlig är jorden”.

Gåvor till olika fonder och blommor hedrade minnet av Lilly Bohlin.

Begravningsgudstjänsten hölls i kretsen av de närmaste.

I Haverö kyrka hölls på fredagen den 28 september begravningsgudstjänst efter Sune Andersson.

Begravningsgudstjänsten förrättades av Bengt Lek och för orgelmusiken svarade organisten Lilian Stenlund.

Till inledning spelade hon stycket ”Ave Verum” av W A Mozart och till avslutning framfördes stycket ”Tröstevisa” av Benny Andersson.

Musiksolist svar Sandra Arvman som på fiol spelade styckena ”Äppelbogånglåt” och ”Trettondagsmarschen”.

Tillsammans sjöngs psalmerna ”Lär mig, du skog, att vissna glad”, ”Det finns djup i Herrens godhet” och ”Härlig är jorden”.

Gåvor till olika fonder och blommor hedrade minnet av Sune Andersson.

Efter begravningsgudstjänsten hölls minnesstund i församlingshemmet.

Dela
  • +1 Intressant!