Begravningar

I Sörberge gravkapell hölls förra fredagen borgerlig begravningsceremoni efter Rolf Byström, Sörberge.

Begravningsceremonin förrättades av Hans Ringshamre.

Till inledning spelades från cd ”Blott en dag” med C. Sjögren och som avslutning ”Visa vid vindens ängar”, med M. Paulsson.

Från cd spelades även ”Änglamark” med E. Taube samt ”Håll mitt hjärta” med B. Skifs.

Gåvor till olika fonder samt blommor hedrade minnet efter Rolf Byström.

Begravningsakten ägde rum i kretsen av de närmsta.

I Torp kyrka hölls förra fredagen begravningsgudstjänst efter Sara Sandberg, Fränsta.

Begravningsgudstjänsten förrättades av Eva From och för orgelmusiken svarade Ewa Andersson som till inledning spelade ”Kärleksvisan” och som avslutning ”Chess”.

Susanne, Simone och Ebba sjöng ”Du är allt”.

Daniel Gafforelli sjöng tillsammans med Ewa Andersson ”Om du lämnade mig nu”, och som solist ”Flickan och kråkan”.

Tillsammans sjöngs psalmerna ”Jag lyfter ögat mot himlen”, samt ”Lär mig, du skog, att vissna glad”.

Gåvor till olika fonder samt blommor hedrade minnet efter Sara Sandberg.

Efter begravningsakten inbjöds till minnesstund i sockenstugan.

I Birgittakyrkan,

Skönsberg hölls på tisdagen begravningsgudstjänst efter Anita Ahlenius, Sundsvall.

Begravningsgudstjänsten förrättades av Inger Witkowsky och för orgelmusiken svarade Ann-Kristin Färnström.

Som inledning spelades ”Tröstevisa” av B. Andersson och till avslutning ”Amacing Grace” arr. R. Lindsten.

Tillsammans sjöng psalmerna ”Morgon mellan fjällen”, ”Var jag går i skogar, berg och dalar” samt ”Tack min Gud för vad som varit”.

Gåvor till olika fonder samt blommor hedrade minnet efter Anita Ahlenius.

Begravningsakten ägde rum i kretsen av de närmaste.

Dela
  • +1 Intressant!