Begravningar

I Hässjö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst efter Hjördis Holmsten.

Begravningsgudstjänsten förrättades av Thord Hägglund och för orgelmusiken svarade Agneta Granlöf som till inledning spelade ”Adagio” och som avslutning ”Tröstevisa”.

Tillsammans sjöngs psalmerna ”Blott en dag”, ”Oändlig nåd mig herren gav” samt ”Härlig är jorden”.

Gåvor till olika fonder samt blommor hedrade minnet efter ”Hjördis Holmsten.

I Sköns gamla gravkapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst efter Ingrid Bergius, Tunastrand.

Begravningsgudstjänsten förrättades av Inger Witkowsky och för orgelmusiken svarade Eva-Britt Fredheim.

Som inledning spelades ”Air” av J. S. Bach och till avslutning ”Som en bro över mörka vatten”.

Eva-Britt Fredheim framförde även sångerna ”Nocturne” av M. Wiehe, ”Jag har hört om en stad” samt ”Kanske en ängel” av P. Bäckman.

Tillsammans sjöngs psalmerna ”En vänlig grönskas rika dräkt” samt ”Bred dina vingar”.

Gåvor till olika fonder samt blommor hedrade minnet efter Ingrid Bergius.

Efter begravningsakten inbjöds till minnesstund i Bosvedjekyrkans församlingssal.

Dela
  • +1 Intressant!