Begravningar

I Torps kyrka hölls på fredagen den 7 september begravningsgudstjänst efter Elsy Gotthardsson, Torps-Viken.

Begravningsgudstjänsten förrättades av Eva From och för orgelmusiken svarade organisten Ewa Andersson.

Till inledning spelade hon stycket ”Tröstevisa” och till avslutning framförde hon stycket ”Gammal fäbodpsalm”.

Solist var Catharina Larsson som sjöng sångerna ”Där rosor aldrig dör” och ”Tio tusen röda rosor”.

Tillsammans sjöngs psalmerna ”Blott en dag”, ”Var jag går i skogar, berg och dalar” och ”Lär mig, du skog, att vissna glad”.

Gåvor till olika fonder och blommor hedrade minnet av Elsy Gotthardsson.

Efter begravningsakten hölls minnesstund i sockenstugan.

Dela
  • +1 Intressant!