Begravningar

I Skönsmon kyrka hölls på fredagen den 31 augusti begravningsgudstjänst efter Sven Hörnlund, Sundsvall.

Begravningsgudstjänsten förrättades av Charlotta Dicklo och för orgelmusiken svarade organisten Kersti Ålander.

Till inledning spelade hon stycket ”Sortie” av J Leijon och till avslutning framförde hon stycket ”Tröstevisa” av B Andersson.

Tillsammans sjöngs psalmerna ”Var jag går i skogar, berg och dalar” och ”Lär mig, du skog, att vissna glad”.

Gåvor till olika fonder och blommor hedrade minnet av Sven Hörnlund.

Efter begravningsakten hölls minnesstund i församlingshemmet.

I Skönsmons kyrka hölls på fredagen den 31 augusti begravningsgudstjänst efter Märta Eklöf, Sundsvall.

Begravningsgudstjänsten förrättades av Mats Bonér och för orgelmusiken svarade organisten Kersti Ålander.

Till inledning spelade hon stycket ”Gammal fäbodpsalm” från Dalarna av O Lindberg och till avslutning framförde hon ”Air” av J S Bach.

Tillsammans sjöngs psalmerna ”Blott en dag” och ”Bred dina vida vingar”.

Gåvor till olika fonder och blommor hedrade minnet av Märta Eklöf.

Efter begravningsgudstjänsten hölls minnesstund för familj och vänner.

Dela
  • +1 Intressant!