Begravningar

I Timrå gravkapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst efter Karl-Gustav Hansson, Hagalid, Timrå.

Begravningsgudstjänsten förrättades av Anders Sundqvist och för orgelmusiken svarade organisten Kenth Lundqvist.

Till inledning spelade han stycket ”Andante” av A Hesse och till avslutning framfördes stycket ”Largo” av A Vivaldi.

Sångsolist var Anders Sundqvist som sjöng sångerna ”Jag har hört om en stad” och ”Omkring tiggaren från Luossa”.

Tillsammans sjöngs psalmerna ”Blott en dag” och ”Bred dina vida vingar”.

Gåvor till olika fonder och blommor hedrade minnet av Karl-Gustav Hansson.

Begravningsgudstjänsten hölls i kretsen av de närmaste.

Dela
  • +1 Intressant!