Begravningar

I Bydalens gravkapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst efter Stig Svensson, Granloholm.

Begravningsgudstjänst- en förrättades av Gudrun Wåhlstedt och för orgelmusiken svarade Ann-Kristin Färnström som till inledning och avslut spelade ”Jag har hört om en stad”.

Sångsolist Maja Runsvik framförde ”Omkring tiggarn från Luossa” samt ”Nocturne”.

Tillsammans sjöngs psalmerna ”Blott en dag” samt ”Var jag går i skogar, berg och dalar”.

Gåvor till olika fonder samt blommor hedrade minnet efter Stig Svensson.

I Tuna kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst efter Kaj Boström, Matfors.

Begravningsgudstjänsten förrättades av Gunnar Oreland och för orgel- musiken svarade Chatrine Bergendahl som till inledning spelades ”Air” av J. S. Bach.

Till avslutning spelades från cd ”Changes” med D. Bowie.

På flygel framförde Larissa Jigarova stycket ”Pie Jesu” av A. L. Webber.

Tillsammans sjöngs psalmerna ”Du vet väl om att du är värdefull”, ”Trosbekännelsen” samt ”Härlig är jorden”.

Gåvor till olika fonder samt blommor hedrade minnet efter Kaj Boström.

Efter begravningsakten inbjöds till minnesstund i församlingshemmet.

Dela
  • +1 Intressant!