Begravningar

I Bydalens gravkapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst efter Mariana Olofsson, Sundsvall.

Begravningsgudstjänsten förrättades av Jan From och för orgelmusiken svarade Larisa Dmitrieva.

Som inledning spelades ”Air” av J. S. Bach och till avslutning ”Morgonstämning” av Grieg.

Tillsammans sjöngs psalmerna ”Blott en dag”. ”Var jag går i skogar, berg och dalar” samt ”Härlig är jorden”.

Gåvor till olika fonder samt blommor hedrade minnet efter ”Mariana Olofsson.

I Sörberge gravkapell hölls på onsdagen begravningsgudstjänst efter Tord Hörnfeldt.

Begravningsgudstjänsten förrättades av Anders Sundqvist och för orgelmusiken svarade kantor Rolf Nyberg som till inledning spelade ”Himlajord” samt som avslutning ”A whiter shade of pale”.

Sångsolist Tomas Rexener framförde ”Ljuset”, ”Sång till friheten” samt ”Öppna landskap”.

Tillsammans sjöngs psalmerna ”Blott en dag” samt ”Härlig är jorden”.

Gåvor till olika fonder samt blommor hedrade minnet efter Tord Hörnfeldt.

Efter begravningsakten inbjöds till minnesstund i församlingshemmet.

I Gustav Adolfs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst efter Birgith Andersson, Sundsvall.

Begravningsgudstjänsten förrättades av Petra Hamnström och för orgelmusiken svarade Pernilla Backlund som stod för orgelmusiken och till inledning spelade ”Gammal fäbodpsalm”.

Som avslutning framförde sångsolist Maja Runsvik ”Ave Maria” av F. Schubert, samt under gudstjänsten även ”Unforgettable” av N. K. Cole och ”Allt kommer att bli bra mamma” av C. Häggqvist.

Tillsammans sjöngs psalmerna ”Blott en dag”, samt ”Härlig är jorden”.

Gåvor till olika fonder samt blommor hedrade minnet efter Birgith Andersson.

Efter begravningsakten inbjöds till minnesstund i kyrkan Hus.

I Sköns kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst efter Astrid Tjernell.

Begravningsgudstjänsten förrättades av Gudrun Whålstedt och för orgelmusiken svarade Ann-Kristin Färnström.

Till inledning spelades ”Koppången” samt som avslutning ”Air”.

Sångsolist Ulla Vesterlund framförde ”Håll mitt hjärta” samt ”Hur ska inte himlen vara då”.

Tillsammans sjöngs psalmerna ”Blott en dag”, ”En vänlig grönskas rika dräkt” samt ”Bred dina vingar”.

Gåvor till olika fonder samt blommor hedrade minnet efter Astrid Tjernell.

I Gustav Adolfs gravkapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst efter Gull Schölander, Sundsvall.

Begravningsgudstjänsten förrättades av Tomas Jönsson och för orgelmusiken svarade Pernilla Backlund.

Som inledning spelades ”Gammal fäbodspalm” av O. Lindberg samt till avslutning ”Ave verum corpus” av W. A. Mozart.

Sångsolist Lage Nordlander framförde ”Var inte rädd” samt ”Dagen är nära”.

Tillsammans sjöngs psalmerna ”En vänlig grönskas rika dräkt”, ”Tränger i dolda djupen ner” samt ”Härlig är jorden”.

Gåvor till olika fonder samt blommor hedrade minnet efter Gull Schölander.

Efter begravningsakten inbjöds till minnesstund.

Dela
  • +1 Intressant!