Begravningar

I Gustav Adolfs kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst efter Anna-Greta Elfström, Sundsvall.

Begravningsgudstjänsten förrättades av Charlotta Dicklo och för orgelmusiken svarade Birgitta Urbán.

Till inledning spelades ”Nocturne” av Evert Taube och som avslutning ”Tröstevisa” av Benny Andersson.

Gåvor till olika fonder samt blommor hedrade minnet efter Anna-Greta Elfström.

Begravningsakten ägde rum i kretsen av de närmaste.

I Gustav Adolfs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst efter Ulf Edlund, Sundsvall.

Begravningsgudstjänsten förrättades av Mats Bonér och för orgelmusiken svarade Birgitta Urbán.

Till inledning spelades ”I am sailing”, vid avskedstagandet ”Time to say goodbye” och som avslutning ”Nocturne”.

Barnbarnet Henrik Ekdahl och brorsbarnbarnet Frida Åström sjöng ”Håll mitt hjärta” och ”Det är för oss solen går upp”.

Tillsammans sjöngs psalmerna ”Lär mig, du skog, att vissna glad” samt ”Härlig är jorden”

Gåvor till olika fonder samt blommor hedrade minnet efter Ulf Edlund.

Efter begravningsakten inbjöds till minnesstund i Kyrkans hus.

I Alnö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst efter Kerstin Sahlin, Alnö.

Begravningsgudstjänsten förrättades av Maria Ålander och för orgelmusiken svarade Elisabeth Marklund som till inledning spelade ”Vaggvisa” av Wolfgang Amadeus Mozart.

Till avslutning spelades från cd ”Ljus och värme” med Matz Bladhs.

Tillsammans sjöngs psalmerna ”Bred dina vingar”, O, hur saligt att få vandra” samt ”Härlig är jorden”.

Gåvor till olika fonder samt blommor hedrade minnet efter Kerstin Sahlin.

Efter begravningsakten inbjöds till minnesstund på hembygdsgården.

I Gamla kapellet , Skön, hölls på fredagen begravningsgudstjänst efter Lars Carlsson, Johannedal.

Begravningsgudstjänsten förrättades av Gudrun Wåhlstedt och för orgelmusiken svarade Ann-Kristin Färnström.

Som inledning spelades ”I denna ljuva sommartid” samt till avslutning ”Var jag går i skogar, berg och dalar”.

Tillsammans sjöngs ”Blott en dag” samt ” Härlig är jorden”.

Gåvor till olika fonder samt blommor hedrade minnet efter Lars Carlsson.

Begravningsakten ägde rum i stillhet.

Dela
  • +1 Intressant!