Begravningar

I Bydalens gravkapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst efter Greta Sjöholm, Sundsvall.

Begravningsgudstjänst-en förrättades av Gudrun Wåhlstedt och för orgelmusiken svarade organisten Ann-Kristin Färnström som även svarade för solosången.

Till inledning spelade hon stycket ”Så skimrande var aldrig havet” och till avslutning framfördes stycket ”Änglamark”.

Ann-Kristin Färnström sjöng ”O, store Gud” och ”Ovan där”.

Gåvor till olika fonder och blommor hedrade minnet av Greta Sjöholm.

Begravningsgudstjänst-en hölls i kretsen av de närmaste.

I Fredens kapell i Hässjö hölls på torsdagen den 2 augusti begravningsgudstjänst efter Carita Sandqvist, Söråker.

Begravningsgudstjänsten förrättades av Margareta Dehle.

Gåvor till olika fonder och blommor hedrade minnet av Carita Sandqvist.

Efter begravningsgudstjänsten hölls minnesstund i församlingshemmet.

Dela
  • +1 Intressant!