Dödfall

Ingrid Wiklund, 78 år, Stöde, har avlidit.

Närmast sörjande är Sven-Olof, syster Irma, syskonbarn med familjer samt övrig släkt och vänner.

Agnes Jonsson, 86 år, har avlidit.

Närmast sörjande är Inger, Hans-Göran och Ulla-Britt, barnbarn, barnbarnsbarn samt övrig släkt och vänner.

Olof Berg, 80 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Bengt, Lars och Anné, Lena, Eva och Bo samt Ruth och Sture.

Daniel Westberg, 19 år, Matfors, har avlidit.

Närmast sörjande är mamma och pappa, Stefan och Emilie, Oskar, farmor och farfar, Ulla-Marie och Joha.

Judith Viklander, 84 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Ingegerd och Pelle, Bosse, Ulrica, Carolina, Elisabeth, Fredrik, Malin samt syskon.

Tyko Graneheim, 90 år, Timrå, har avlidit.

Närmast sörjande är Karin, Leif, Lars och Christina, Olle och Lotta, Anders och Chatarina, barnbarn, barnbarnsbarn, syster Birgit samt övrig släkt och vänner.

Dela
  • +1 Intressant!