Dödsfall

Berth Bergman, 76 år, Knivsta, har avlidit.

Närmast sörjande är Britt-Marie, Betina, Stefan och Lena, barnbarn, syskon samt övrig släkt och vänner.

Allan Gustafsson, 90 år, Sörberge, har avlidit.

Närmast sörjande är Astrid, Hans och Margareta med familjer.

Ragnhild Nyman, 89 år, Liden, har avlidit.

Närmast sörjande är Jan-Erik och Gunlög, Lena och Börje Seija, barnbarn, barnbarnsbarn samt övrig släkt och vänner.

Dela
  • +1 Intressant!