Dödsfall

Greta Forsberg, 92 år, Hagaldis servicehus har avlidit.

Närmast sörjande är Inger och Lars-Göran, Jörgen och Kerstin, Karin och Barry, Lars och Astrid, barnbarn, barnbarnsbarn samt övrig släkt och vänner.

Åke Höglund, 75 år, Matfors, har avlidit.

Närmast sörjande är Maine, Karin och Håkan, Gustav, Hugo, Marianne och Håkan, Oskar, Albin samt övrig släkt och vänner.

Gertrud Nilsson, 87 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Ingrid, Richard, Anders och Lena, Erik, Olaf samt övrig släkt och vänner.

Lisa Ellingsen, 91 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Kerstin, Margareta och Rodney, Malin och Tony, Lukas, Benjamin samt övrig släkt och vänner.

Thure Engblom, 90 år, Norrhassel, har avlidit.

Närmast sörjande är Ingegerd, Carina och Leif, Marie och Pelle, Sofia, Johan, Sanja samt övrig släkt och vänner.

Dela
  • +1 Intressant!