Dödsfall

Britta Lindström, 83 år, Indal, har avlidit.

Närmast sörjande är Eva med familj samt vänner.

Ingrid Pettersson, 88 år, har avlidit.

Närmast sörjande är Thure, Stefan och Karin, Andreas, Adam, Anton, Anja och Amelia med familjer.

Åke Jansson, 75 år, Ljungaverk, har avlidit.

Närmast sörjande är syskon samt övrig släkt och vänner.

Mary Kempe, 82 år, har avlidit.

Närmast sörjande är Bert, Hans och Leif med familjer samt övrig släkt och vänner.

Dela
  • +1 Intressant!