Dödsfall

Sven Östling, 67 år, Fränsta, har avlidit.

Närmast sörjande är Karin, Maj-Lis och Kjell, syskonbarnen med familjer samt övrig släkt och vänner.

Majvor Svensson, 81 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Ann-Marie, Inger och Tommy, Ulf, Janne och Lena, barnbarn, barnbarnsbarn samt övrig släkt och vänner.

Inga-Britt Käck, född Holmén, 90 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Christer och Hélène, Axel, Amelie, Christina och Peter, Robin, Alexander samt övrig släkt och vänner.

Knut Hamlund, 86 år, Fuske, har avlidit.

Närmast sörjande är Bert och Inger, syskon-barnen med familjer samt övrig släkt och vänner.

Dela
  • +1 Intressant!