Dödsfall

Winor Åslund, 85 år, Kvissleby, har avlidit.

Närmast sörjande är Gerd samt övrig släkt och vänner.

Eskil Gustafsson, 80 år, Timrå, har avlidit.

Närmast sörjande är Elsy, Agneta och Håkan, Ulf och Lena, Anita och Carlo samt övrig släkt och vänner.

Karin Ericsson, 73 år, Kovland och Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Lars, Lena och Peter, Gunnar och Lisa, Göran och Christina, Anette och Stefan, barnbarn samt barnbarnsbarn.

Maj-Britt Gustavsson, 82 år, Matfors, har avlidit. Närmast sörjande är Krister och Anna, barnbarn, barnbarnsbarn samt övrig släkt och vänner.

Lars Larsson, 61 år, Härnösand, har avlidit.

Närmast sörjande är Petrus, Karin och Roger, Anneli och Leif, Benny och Helene med familjer samt övrig släkt och vänner.

Kerstin Sundqvist, 82 år, Skönsberg, har avlidit.

Närmast sörjande är Sören, Elisabeth, Johanna, Nils-Erik, Lina, Gun-Mari, Kristina och Hans, Ylva, Elisabeth samt Moa.

Dela
  • +1 Intressant!