Dödsfall

Märta Fridlund, född Bylund, 86 år, Timrå, har avlidit.

Närmast sörjande är Lennart samt övrig släkt och vänner.

Verner Nordin, 79 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Ann-Marie, Karin och Björn, Annika och Kjell, Ingrid och Thomas, barnbarn, barnbarnsbarn samt övrig släkt och vänner.

Gunvor Svensson, 83 år, Ankarsvik, har avlidit.

Närmast sörjande är Stig, Göran, Karin, Lennart med familjer.

Göran Sandberg, 70 år, har avlidit.

Närmast sörjande är Bosse och Terese, Andreas, Fredrik, Sonja samt övrig släkt och vänner.

Tynderö församlings äldsta invånare, Anna Åström, 100 år, har av- lidit.

Närmast sörjande är Ingegerd och John, Dotty och Bertil med familjer samt övrig släkt och vänner.

Dela
  • +1 Intressant!