Dödsfall

Aina Silén, 88 år, Alnö, har avlidit.

Närmast sörjande är Jan och Bodil, Helen, Gun och Tord samt Fredrik.

Gunnar Sjölund, 77 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Kristina, Maria och Calle, Manfrid, Elmer, Gottvid, Lena och P-O, Molly, Ebbe, Micke med familj samt övrig släkt och vänner.

Helga Abraham, 84 år, Sörberge, har avlidit.

Närmast sörjande är Claus och Marie, Peter och Gunilla, Fabian, Ida, Mathias och Annika, Wilhelm, Ludwig, Sigrid, Andreas och Anette, Henrik, Patricia och Simon, Michael och Birgith, Alexander, Angelica, Christofer och Frida, Norbert och Maria, Jihannes, Lucas, Jacob och Joachim.

Gurli Cronsten, 97 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Bert och Barbro, Lena och Lennart, barnbarn, barnbarnsbarn samt systrar.

Ruth Bygdeson, 81 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Thomas och Ingela, Andreas, Mattias, Ingrid och Haldo, Leif, Monika med familjer samt övrig släkt och vänner.

Dela
  • +1 Intressant!