Dödsfall

Mats O A Mehlin, 60 år, Liden, har avlidit.

Närmast sörjande är Kerstin, Martin, Sara, Jon, Marta, Anna samt övrig släkt och vänner.

Karin Nyquist, 85 år, har avlidit.

Närmast sörjande är Margareta samt övrig släkt och vänner.

Margot Brännwall, född Rolandsdotter, 69 år, har avlidit.

Närmast sörjande är Christer, Bernt och Monica, Emma, Christoffer och Tobias.

Dela
  • +1 Intressant!