Dödsfall

Chuan Xu, 62 år, Fushun Liaoning, Kina, har avlidit.

Närmast sörjande är Rune samt släktingar och vänner i Kina och Sverige.

Brita Andersson, 88 år, Skönsmon, har avlidit.

Närmast sörjande är Britt-Louise och Lennart, Joe och Mona, Bo-Lennart och Carina, barnbarn, barnbarnsbarn samt övrig släkt och vänner.

Karl-Lennart Wikström, 62 år, Fränsta, har avlidit.

Närmast sörjande är Birgitta, Bim och Kjell-Åke, Ted och Svetlana, Jan-Eric och Gunilla, Kjell-Åke och Elisabeth, Sara och Micke, barnbarn, barnbarnsbarn samt övrig släkt och vänner.

Dela
  • +1 Intressant!