Dödsfall

Birgit Schill, 89 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Dan och Katarina, Gun och Lasse, Håkan och Gun, barnbarn, barnbarnsbarn samt övrig släkt och vänner.

Greta Englund, 89 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Sune och Mona, Birgit och Curt, Mona och Claes, barnbarn, barnbarnsbarn, barnbarnsbarnbarn, Gunda samt övrig släkt och vänner.

Dela
  • +1 Intressant!